Samo zvona zaupokojene: Nelogičan potez Mitropolije

Dramatična odluka Mitropolije je da do kraja posta zvone samo zvona “zaupokojene”.

Glavni problem je tema koja se nametnula ovih dana, kada se u Skupštini Crne Gore doneo zakon o “slobodi vera”. Svo sveštenstvo sa monaštvom danima protestuje, ali ovaj potez malo ko može da shvati.

Da li je to pravilo u Teologiji pravilno? Nije. Potpuno je bezvezno. Možda je naš narod u pravu kada kaže “da smo bolji i nama bi bilo bolje”.

Vreme odmiče, niko ne zna kako će se ovaj zakon primeniti u praksi. Za sada, to neće ići.

Izvor: bezcenzure.rs Foto: pixabay.com